Obuka Transferne cene

Saznajte kako se prave transferne cene i osigurajte sigurno poslovanje svoje firme

Obuka za transferne cene potrebna je vlasnicima ili zaposlenima u sektoru finansija i knjigovodstva u svim preduzećima u kojima transakcije sa povezanim licima predstavljaju nezaobilaznu stavku u poslovanju.

Transferne cene predstavljaju jedno od najsloženijih poreskih i knjigovodstvenih pitanja, sa sobom nosi brojne dileme i obično zahtevaju određene promene u poreskom bilansu preduzeća.

Kurs Transferne cene, za samo 1 dan, pružiće vam sva potrebna znanja za formiranje cena u transakcijama sa povezanim licima, izradu studije o transfernim cenama i obezbediti da izbegnete mogućnost osporavanja realizovanih troškova ili obračuna dodatnih prihoda.

Kome je namenjen kurs Transferne cene?

Obuka za formiranje transfernih cena primarno je potreban:

 • Osobama zaposlenima na odgovornim pozicijama u sektorima finansija i računovodstva
 • Vlasnicima preduzeća koja imaju veliki broj transakcija sa povezanim licima u zemlji i inostranstvu
 • Računovođama, revizorima, poreskim savetnicima, finansijskim savetnicima
 • Svima kojima su potrebna znanja iz oblasti transfernih cena.

Kako izgleda obuka za formiranje transfernih cena?

Obuka traje 1 dan – subotom  od 10 do 17 h, odnosno 8 školskih časova gradiva plus dve pauze od 15 min i jedna od pola sata. Predavanja drži Ivana Knežević, diplomirani master ekonomije i iskusan poreski savetnik. Ivana vam, kroz studije konkretnih slučajeva, zanimljiva predavanja i odgovore na pitanja, pruža i stavlja na uslugu sve svoje znanje i iskustvo.

Predavanja o transfernim cenama održavaju se u malim grupama, kako bi se obezbedila posvećenost predavača svakom od polaznika.

Tokom predavanja pokrivaju se sledeće teme:

 1. pojam transfernih cena
 2. utvrđivanje povezanosti između poreskih obveznika primeri povezanih i nepovezanih lica
 3. transakcije i njene vrednosti skraćena forma izveštaja
 4. principi primene pravila o transfernim cenama
 5. kompletna forma izveštaja i funkcionalna analiza
 6. analiza uporedivosti
 7. metode za proveru transfernih cena i načelo van dohvata ruke
 8. metoda uporedive cene na tržištu
 9. metoda preprodajne cene
 10. metoda transakcione neto marže
 11. metoda podele dobiti
 12. amadeus program
 13. potencijalna područja u poslovanju sa ppl
 14. specifičnosti transfernih cena u slučaju prometa usluga
 15. specifičnosti u vezi sa nematerijalnom imovinom
 16. stalna poslovna jedinica i transferne cene
 17. međunarodni ugovori o izbegavanju dvrostrukog oporezivanja
 18. zajmovi i krediti između povezanih lica i utanjena kapitalizacija
 19. iskazivanje tranfernih cena u poreskom bilansu
 20. troškovi koji se priznaju u pb i koji se ne priznaju
 21. korekcije u poreskom bilansu

 

Polaznici dobijaju materijale u elektronskoj formi koje će im biti od velike koristi tokom daljeg samostalnog rada koji mogu započeti odmah nakon kursa za transferne cene.

Šta ćete moći po završetku obuke Transferne cene?

Po završetku seminara za formiranje transfernih cena polaznik je osposobljen da:

 • Prepozna poreske rizike po osnovu transakcija sa povezanim licima
 • Prepozna pravni okvir za analizu transfernih cena
 • Identifikuje povezana lica
 • Pravilno obračuna granicu za izradu kompletne i skraćene Studije o transfernim cenama
 • Razume povezanost poreskog bilansa, transakcija sa povezanim licima i Studije o transfernim cenama
 • Uradi funkcionalnu analizu u Studiji o transfernim cenama
 • Izabere i primeni odgovarajuće metode za analizu transfernih cena
 • Pravilno odredi tržišni raspon kada je to potrebno u analizi transfernih cena
 • Prepozna koje podatke treba da koristi u analizi transfernih cena i gde te podatke može pronaći
 • Razume koncept pozitivnih i negativnih razlika po osnovu prihoda i rashoda nastalih u transakcijama sa povezanim licima i njihov tretman u utvrđivanju iznosa korekcije poreske osnovice
 • Razume sadržaj Studije o transfernim cenama

Broj mesta ograničen, prijavite se odmah

Kurs za formiranje transfernih cena održava se kroz grupnu nastavu za do 10 polaznika. Cena obuke iznosi 15.000,00 dinara po polazniku. Neophodna je rezervacija od 3.000,00 din 5 dana pre početka kursa.

Ukoliko iz jedne firme dolazi više kandidata na obuku Transferne cene dobija dodatni popust i obuku plaća 12.000,00 dinara po polazniku.
Termini održavanja Kurs za formiranje transfernih cena su: 12.10. i 19.10. 2019.  od 10-17 h, preko puta Sajma u Ulici Koste Glavinića 2, Poslovni centar Senjak.

Za prijave pozovite broj telefona 064 444 99 67, ili popunite prijavni formular.

Također, ako Vam je potreban konsalting ili usluga izrade Studije o transfernim cenama pozovite da se dogovrimo oko detalja.